การแข่งขัน Street Soccer ช่อชัยพฤกษ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ สนามอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล