เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ได้ให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ และคณะผู้ติดตามโดยมี นายธีระพล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายที่ 13 และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิ์กุล ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ณห้องเรียน 4.0