นายพิชิต หาริชัย ครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสง่า ชาญอุไร ครูผู้ช่วย สาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายบัญชา ศรีคุ้ม ครูผู้ช่วย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)