โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (Np academy mukdaha football clup) ในระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ณ สนามหญ้าเทียมตาดแคน จังหวัดมุกดาหาร