เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการ D.A.R.E ณ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครูแดร์เป็นผู้ควบคุมตลอดการเดินทาง